1974, δήλιοι κολυμβητές

Η φωτογραφία απεικονίζει έφηβους και παίδες με κολυμβητική περιβολή και οι οποίοι είναι από αριστερά προς τα δεξιά, οι εξής: Α) Μπροστινή σειρά: Στέλιος Δουζένης, Β) Μεσαία σειρά: Εξ αριστερών ο Περικλής Δουζένης και εκ δεξιών ο Θανάσης Καρράς, Γ) Πίσω σειρά: 1. Τάκης Σιούτος, 2. Τάκης Αγγελίδης, 3. Αντώνης Κόσσιβας, 4. Γιάννης Μάρτζιος και 5. Νίκος Ιωαν. Κωνσταντίνου.

 Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη στη κεφαλή της Νέας προβλήτας.

2.      Είναι χρονολογημένη το 1974.

3.      Οι προαναφερόμενοι συμμετείχαν σε κολυμβητικούς αγώνες, οι οποίοι διοργανώνονταν επ’ ευκαιρία του εορτασμού της ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ.

4.      Ο σκελετός του μικρού φάρου είχε καλυφθεί με την ελληνική σημαία.

5.      Το ενσταντανέ είχε τραβηχτεί λίγο πριν την απονομή των επάθλων.

*δήλιος