1958, παππούς

Φωτ. αρχείο: Γιάννη Κούκλη

Ο καθήμενος στην καρέκλα ήταν ο Δημήτριος Νέστορας, παππούς του Μίμη Ε. Νέστορα και της Ευγενίας Ν. Νέστορα.Όρθιος στη πόρτα ήταν ο Γεώργιος Κακαμπάς, ο επονομαζόμενος Μπαταρόλας.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη μπροστά στη πόρτα του καταστήματος του, επί της οδού Ζαφειρόπουλου (πεζόδρομος).

2.      Είναι χρονολογημένη το 1958.

3.      Δίπλα από το εν λόγω κατάστημα (η πόρτα στο δεξιό άκρο της φωτογραφίας), σήμερα, υπάρχει το κομμωτήριο της Ματούλας Ντούμου.

4.       Ο προαναφερόμενος ήταν επί χρόνια έμπορος, επίσης διατηρούσε μικρό στολίσκο από πλεούμενα που έκαναν μεταφορές.

5.      Η οικογένεια Νέστορα έχει βαθιές ρίζες στο τόπο μας, ο πατέρας του εικονιζόμενου Παναγιώτης Δημ. Νέστορας εμφανίζεται στον εκλογικό κατάλογο του 1871  με αύξοντα αριθμό 849.