1978, εθελοντής

Η φωτογραφία απεικονίζει τον Νίκο Ιωάννου να επιδίδεται, με ζέση! στο σκάψιμο.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο, δίπλα από τον Φάρο.
  2. Είναι χρονολογημένη το 1978.
  3. Ο εικονιζόμενος προσέφερε εθελοντική εργασία στον καθαρισμό της ευρύτερης περιοχής του αλσυλλίου.