1961, Αποκριά

Η φωτογραφία απεικονίζει μεταμφιεσμένες γυναίκες συμμετέχουσες σε καρναβαλική εξόρμηση, οι έχουσες το πρόσωπο ακάλυπτο είναι: 1. Φαλιά Γεωρ. Αβραντίνη (κρατά ομπρέλα) και 2. Ανεμώνη Δημ. Παπαδάκου (τρίτη από δεξιά).

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο της οδού Βασιλείου Δουζένη.
  2. Για τη χρονολόγηση λήφθηκε υπόψη η ηλικία των εικονιζόμενων σε συνδυασμό με την οικιστική διαμόρφωση.
  3. Το κτίριο δεξιά στεγάζει σήμερα το μίνι μαρκετ “Μπακάλικο”.
  4. Ήταν ένα ωραίο έθιμο του τόπου μας, που σήμερα έχει χαθεί από την έλλειψη, κύρια, της ιστορικής μνήμης που μας διακρίνει!!!
  5. Εντύπωση!! προκαλεί η απουσία της αδιαφιλονίκητης Βασίλισσας των Καρναβαλικών εκδηλώσεων του Παραλίου Άστρους Γεωργίας Ρεκούμη, της περίφημης «Γιωργούς».