108 χρόνια έχει συμπληρώσει η γέφυρα στην κύρια εκβολή της λίμνης Μουστού

Την πρώτη της εκατονταετηρίδα έχει ήδη συμπληρώσει η γέφυρα στην κύρια εκβολή (Βαυαρικό) της λίμνης Μουστού, πάνω σε πλάκα η οποία ήταν τοποθετημένη στη γέφυρα, την ύπαρξη της (πλάκας) ανακαλύψαμε όλως τυχαίως, αναγράφεται: «1916, δωρεά των εν τη Αμερική αδελφών Βαρβαγιάννη».

Η γέφυρα έχει τις εξής διαστάσεις: α) μήκος 12 μέτρα και β) πλάτος 3 μέτρα.

Υ.Σ: Μέχρι εκείνη την εποχή (1916) χρησιμοποιούσαν για πέρασμα ξύλινες, υποτυπώδεις, γέφυρες στα πιο στενά μέρη των καναλιών.