1930, εξύπνησεν ο… Άκουρος

Νο 1. Ο Στρατηγός Πάνος  Ζαφειρόπουλος ή Άκουρος

Σε φύλλο της εφημερίδας «Κυνουρία», το 1930, υπάρχει ένα προφητικό!!! χρονογράφημα με τίτλο «ΕΞΥΠΝΗΣΕΝ Ο… ΑΚΟΥΡΟΣ» (βλέπε φωτ. Νο 2).

Αν ξυπνούσε σήμερα ο στρατηγός Πάνος Ζαφειρόπουλος ή Άκουρος  https://astrosparalio.gr/2024/03/24/3516/ ,θα άρπαζε το φραγγέλιο για να περιλάβει αυτούς που τον περιπαίζουν!!! https://astrosparalio.gr/2024/04/13/98208/

Νο 2. 1930, χρονογράφημα της εφημερίδας -Κυνουρία- με τίτλο «ΕΞΥΠΝΗΣΕΝ Ο… ΑΚΟΥΡΟΣ»