1985, οδός Καλλίτση

Η φωτογραφία απεικονίζει την οδό Καλλίτση, την «Ακτή Καλλιστώ» και το Νησί του Παραλίου Άστρους.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη από το ξενοδοχείο Γεωργακάκου.
  2. Για τη χρονολόγηση λήφθηκε υπόψη η οικιστική διαμόρφωση.