Αρχαιολογικός χώρος «Νησί» Παραλίου Άστρους

Η οριοθέτηση ως ενιαίου χερσαίου και ενάλιου αρχαιολογικού χώρου  της  θέσης  «Νησί Παραλίου Άστρους», στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, γίνεται για λόγους προστασίας  των αρχαιολογικών  καταλοίπων που δηλώνουν τη συνεχή  χρήση της  θέσης  από τα  προϊστορικά έως και τα σύγχρονα  χρόνια και ιδιαίτερα:

  Των αρχαίων καταλοίπων στη  νότια  κορυφή  του λόφου,  που δηλώνουν  την  ύπαρξη οικισμού  προϊστορικών χρόνων.

  Του αρχαίου  τείχους στα βορειοδυτικά, που ταυτίζεται  με το «επί θαλάσση  τείχος»  των Αιγινητών.

− Των ρωμαϊκών καταλοίπων  στη θέση «Άστρον».

  Του Κάστρου  της  Φραγκοκρατίας (Κάστρο  Ζαφειρόπουλου) στα νότια.

Τα όρια του ενιαίου  χερσαίου  και ενάλιου  αρχαιολογικού χώρου αποτυπώνονται  με συνεχή κόκκινη πολυγωνική γραμμή στο τοπογραφικό διάγραμμα..συνέχεια