1836, αποπεράτωση του καναλιού «Βαυαρικό» της λίμνης Μουστού

Νο 1. 2020, το κανάλι «Βαυαρικό» της λίμνης Μουστού

Όπως αποδεικνύεται από έγγραφο των Γενικών Αρχείων του Κράτους, βλέπε φωτ. Νο 2, το 1836 αποπερατώθηκε η κατασκευή του καναλιού του «Βαυαρικού», του κύριου καναλιού της λίμνης Μουστού, το κανάλι στο έγγραφο αποκαλείται διώρυγα, το οποίο έχει ως εξής:

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Προς την επί των Οικονομικών

Δια της από 26 Αυγ. / 7 Σεπτ. 18 αποφάσεως διατάχθημεν να συννενοηθώμεν μετά της επί των Οικονομικών Γραμματείαν και να προτείνωμεν.

1ον Τον τρόπο ημπορούν να απαντηθούν τα έξοδα της διατηρήσεως της κατασκευασθείσας διώρυγος προς αποξήρανσιν της λίμνης Μούστου.

2ον Πως δύναται να πληρωθώσι βαθμηδόν τα έξοδα της κατασκευής της διώρυγος ταύτης.

Σας παρακαλούμε επομένως να μας φανερώσητε την γνώμην σας ως προς το αντικείμενο τούτο δια να ενεργηθώσι τα περαιτέρω.

Αθήναι 14 Σεπτ. 1836

Ο Γραμματεύς

Δρόσος Μανσόλας»

Επεξήγηση: Το έγγραφο ήταν επί Βασιλείας του Όθωνα και της Κυβέρνησης του Λούντβιχ Άρμανσμπεργκ, στην οποία Γραμματέας (σημερινός Υπουργός) Εσωτερικών ήταν ο Δρόσος Μανσόλας.

Νο 2. 1836, έγγραφο των Γενικών Αρχείων του Κράτους σχετικά με την αποξήρανση της λίμνης Μουστού

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *