1879 – 2021, απογραφές πληθυσμού του Παραλίου Άστρους

(Φωτ. το Νησί Παραλίου Άστρους, αριστερά το 1908 και δεξιά το 2013)

ΕΤΟΣ       ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

1879               334

1889               303

1896               391

19071

1920               718

1928               658

1940               659

1951               751

1961               646

1971               640

1981               897

1991             1006

2001               874

2011              1043

2021              1059

(Πηγή: ΕΕΤΑΑ)

1Τα αποτελέσματα της απογραφής του 1907 ήταν γενικά και δόθηκε περισσότερο βάση στα ποιοτικά στοιχεία, τα οποία συγκρίνονταν με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά. Η εν λόγω απογραφή ήταν «επαγγελματικού» τύπου, την οποία θα ζήλευαν οι σύγχρονοι στατιστικολόγοι.

Παρατηρήσεις

Α). Η αξιοσημείωτη αύξηση του πληθυσμού του Παραλίου Άστρους παρουσιάζεται, ουσιαστικά, σε δύο περιόδους:

1.      Την περίοδο 1896 – 1920, όποτε και συνέρευσαν οικογένειες, κύρια, από τα Βέρβενα και το Καστρί, οι οποίες κατοίκησαν κατά πρώτο λόγο στο Νησί. Στον αριστερό τομέα (δυτικά του Κάστρου) οι εκ Βερβένων, οπότε πήρε η συνοικία το όνομα Βερβενιώτικα, την οποία διατηρεί και σήμερα. Και στον κεντρικό τομέα (στο ύψος του Ναού του Αγίου Βασιλείου), ως επί το πλείστον, οι εκ Καστρίου.

2.      Την περίοδο 1971 – 2001, οπότε και συνέρρευσαν οικογένειες από όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας, σε αυτό συνετέλεσε, κατά κύριο λόγο, η ραγδαία οικιστική διαμόρφωση και κατά δεύτερο οι ευκαιρίες εργασιακής – επαγγελματικής απασχόλησης, πχ εργοστάσιο «ΑΙΓΑΙΟ», τουριστικά επαγγέλματα κλπ.  

Β). Οι απογραφές, ουσιαστικά, με αναλύσεις και ποιοτικά στοιχεία των πληθυσμών πραγματοποιήθηκαν από το 1879 και εντεύθεν, όμως έχουμε απογραφές και από τα προηγούμενα χρόνια, με απλές καταγραφές στοιχείων, για τις οποίες θα επανέλθουμε σε εύθετο χρόνο.