1937, δημιουργία Λαϊκής Αγοράς στο Παράλιο Άστρος

No 1. 1937, η θέση της Λαϊκής Αγοράς στη πλατεία Παραλίου Άστρους

Η εφημερίδα «Κυνουρία», σε φύλλο της το 1937, δημοσιεύει καταχώρηση της Κοινότητας Παραλίου Άστρους -βλέπε φωτ. Νο 2-, η οποία αναφέρεται στην ίδρυση Λαϊκής Αγοράς.

Η καταχώρηση έχει ως εξής:

«ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Φέρομεν εις γνώσιν των ενδιαφερόμενων εμπόρων, παραγωγών και καταναλωτών, ότι, δι’ αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου και του Υφυπουργείου Αγορανομίας ενεκρίθη η ίδρυσις Λαϊκής αγοράς εν Παραλίω Άστρει, ότι δια των αποφάσεων τούτων ωρίσθη ημέρα λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς εκάστη Κυριακή και τόπος λειτουργίας αυτής η ανατολική πλευρά της εν Παραλίω Άστρει παραλιακής πλατείας και ότι η λαϊκή αγορά θέλει λειτουργήσει το πρώτον την δευτέραν Κυριακήν του έτους 1937 (10ην Ιανουαρίου) και μετέπειτα συνεχώς κατά Κυριακήν.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητος

Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»

Επεξηγήσεις:

  1. Ο θεσμός της Λαϊκής Αγοράς στην Ελλάδα δημιουργήθηκε το 1929.
  2. Η Λαϊκή Αγορά Παραλίου Άστρους ήταν η πρώτη που ιδρύθηκε στη περιοχή.
  3. Η θέση της Λαϊκής Αγοράς Παραλίου Άστρους ήταν εκεί που είναι σήμερα το Μνημείο Ηρώων, στη κεντρική πλατεία, μπροστά από το σημερινό καφέ του Διονύση Σελίμου.
  4. Προφανώς ορίστηκε η Κυριακή μέρα λειτουργίας της για να εξυπηρετούνται καλύτερα έμποροι, παραγωγοί και καταναλωτές.
  5. Πρόεδρος της Κοινότητας Παραλίου Άστρους ήταν ο Εμμανουήλ Κωνσταντίνου.

Νο 2. 1937, καταχώρηση στην εφημερίδα «Κυνουρία» για την ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στο Παράλιο Άστρος