1969, νετάροντας τα δίχτυα

Η φωτογραφία απεικονίζει τσούρμο ψαροκάικου να νετάρει (διευθετεί) δίχτυα, τα μέλη του οποίου είναι από αριστερά προς τα δεξιά, οι εξής: 1. Νίκος Θεοδώρου, 2. Γεώργιος Μπούζιος, 3. Φαλιά Θεοδώρου και 4. Τάκης Θεοδώρου.

Η φωτογραφία μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη στο Παλιό λιμάνι.

2.      Είναι χρονολογημένη κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, των εικονιζόμενων.

3.      Το καΐκι, τράτα, ήταν ιδιοκτησίας Νίκου Θεοδώρου, που τον βλέπουμε με μέλη της οικογενείας του και τον Γεώργιο Μπούζιο, ως τσούρμο.

4.      Στο βάθος, πίσω τους, βλέπουμε τα μπλόκια (κυβόλιθοι) που είχαν χυτεύσει με μπετόν σε καλούπια στην αμμουδιά και τους χρησιμοποίησαν κατά την κατασκευή της προέκτασης (κυματοθραύστης) του Παλιού λιμανιού, του Παραλίου Άστρους.

5.      Ήταν καλοκαιρινή περίοδος, άμα κρίνουμε από τα ενδύματα των εικονιζόμενων.

6.      Το ψάρεμα της τράτας απαγορεύονταν την θερινή περίοδο, τα δίχτυα που βλέπουμε να διευθετούν ήταν κοινά.