1943, πιστοποιητικό μεταφοράς γαιδάρου!!

 

 

Το έγγραφο, που παρατίθεται, είναι η «άδεια» μεταφοράς γαιδάρου, ιδιοκτησίας Γεωργίου Κόκκωνα, από το Βαρθολομιό Ηλείας στον Άγιο Νικόλαο στο Καστρί. «Όλα τα λεφτά!» είναι η περιγραφή του γαιδάρου.

Το έγγραφο έχει ως εξής:

«Πιστοποιητικόν

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βαρθολομιού πιστοποιεί ότι,

Ο Διονύσιος Κυρ. Κοκκορίνος κάτοικος Βαρθολομιού, έχων υπό την ιδίαν αυτού κατοχήν και κυριότηταν ένα όνον ετών περίπου 5, αναστήματος Δευτεροτρίτου, χρώματος Σταχτί, γένους άρρενος τον οποίον επώλησεν εις τον κ. Γεώργιον Κόκκωνα κάτοικον Καστρίου Κυνουρίας.

Το παρόν εκδίδεται δια την μεταφοράν του ανωτέρου όνου, εις τον τόπον διαμονής του αγοραστού.

Εν Βαρθολομιώ τη 29 Οκτωβρίου 1943»

Υ.Σ: Το συμπαθέστατο τετράποδο διήνυσε 190 χιλιόμετρα, για να φτάσει στον προορισμό του, σε συνθήκες κατοχικής πείνας!!