1948 (3), στρατός και κλήρος

Η φωτογραφία απεικονίζει παρέα σε τραπεζάκι καφενείου, τα μέλη που την αποτελούσαν ήταν από αριστερά προς τα δεξιά, τα εξής: 1. Δημήτριος Κλεισάρης (ανθυπολοχαγός), 2. Αλέξανδρος Συρεγγέλας (δάσκαλος), 3. Βασίλης Μαγκλής και 4. Παπάνθιμος.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο που σήμερα είναι το καφέ «Mango»..

2.      Είναι χρονολογημένη το 1948.

4.      Οι προαναφερόμενοι κάθονταν στο καφενείο του Κουτσαντώνη.

5.      Ήταν αργία, το μαρτυρά η επίσημη στολή του στρατιωτικού.

6.      Ο Παπάνθιμος όντας κοινωνικός και εξωστρεφής, τον βλέπουμε πανταχού παρών.