1939, Ελληνική Χωροφυλακή

Η φωτογραφία απεικονίζει χωροφύλακες, με στολή (αγγαρείας) και με πολιτικά, ο τρίτος από δεξιά είναι ο Αθανάσιος Κοντογιαννόπουλος.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο της κεντρικής πλατείας.
  2. Είναι χρονολογημένη το 1939.
  3. Το κτίριο στα δεξιά, πίσω από τη μουριά, είναι το σημερινό καφέ του Διονύση Σελίμου.
  4. Το επόμενο, προς τα αριστερά, είναι η σημερινή ταβέρνα «Ζορμπάς».
  5. Οι ευκάλυπτοι στο φόντο σήμερα δεν υπάρχουν, στη θέση τους αργότερα φτιάχτηκε το Πάρκο και κατόπιν, το 1969-70,  το κτίριο του ΟΤΕ.
  6. Στη σκιά των ευκαλύπτων υπάρχει μεγάλος αριθμός από βαρέλια με καύσιμα.