1957, στον χωματόδρομο της οδού Ζαφειρόπουλου

Η φωτογραφία απεικονίζει 3 άνδρες και οι οποίοι ήταν από δεξιά προς τα αριστερά, οι εξής: 1. Γρηγόρης Στυλ. Κουτσογιάννης, 2. Γιάννης Ρούπας (επί καρέκλας) και 3. Ο «σωσίας» του συνθέτη Γιάννη Παπαϊωάννου.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη επί της οδού Ζαφειρόπουλου, μπροστά από την ταβέρνα του Γιάννη Ρούπα, η οποία ήταν στο ισόγειο της οικίας του.
  2. Η χρονολόγηση έγινε κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, των εικονιζόμενων.
  3. Τότε η οδός Ζαφειρόπουλου ήταν χωματόδρομος.
  4. Το πρώτο μπαλκόνι, προς τα πάνω, που μόλις διακρίνεται είναι από την οικία Μπρεθέ και το δεύτερο, με τα φυτά, είναι από την οικία Παναγιωτόπουλου, σημερινό καφέ «Del Mar».
  5. Τα σιδερένια βαρέλια περιείχαν ελαιόλαδο.