1958, στη πλατεία

Η φωτογραφία απεικονίζει λεωφορεία στη κεντρική πλατεία Παραλίου Άστρους.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Πρόκειται για καλοκαιρινή επίσκεψη εκδρομέων στο Παράλιο Άστρος από τη Τρίπολη.
  2. Για τη χρονολόγηση λήφθηκε υπόψη η οικιστική διαμόρφωση.
  3. Το αριστερό λεωφορείο ήταν της γραμμής και ιδιοκτησίας Γιώργου Ροζολή.
  4. Τότε η κεντρική πλατεία είχε μικρό πλάτος, η άκρη της ήταν εκεί που είναι σήμερα το Μνημείο Ηρώων.
  5. Κάτω δεξιά αγρότης έχει απλώσει τη πραμάτεια του, καρπούζια, πεπόνια κλπ προς πώληση.
  6. Ο ευκάλυπτος στα αριστερά υπάρχει και σήμερα στο ύψος του καφέ «Αρμονία».