1960, «ο ωραίος κοιμώμενος»

Η φωτογραφία απεικονίζει άνδρα κοιμώμενο μακάρια, και ο οποίος ήταν ο Κωνσταντίνος Χουτόπουλος, πατέρας του Λάμπρου Χουτόπουλου.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη στην ευρύτερη περιοχή του Παραλίου Άστρους.

2.      Είναι χρονολογημένη το 1960.

3.      Ο εικονιζόμενος ήταν στο κτήμα του, το οποίο είχε γεώτρηση.

4.      Θαυμάζουμε την εφευρετικότητα του Έλληνα, που είχε φτιάξει κρεβάτι από πρόχειρα υλικά. Το σκηνικό συμπληρώνεται με το ταγάρι κρεμασμένο στην ελιά.

5.      Ήταν μεσημέρι, θερινή περίοδος, καύσωνας, και ο μπάρμπα-Κώστας είχε καταφύγει στο κάμπο για να δροσισθεί.