1962, μειοψηφία

Η φωτογραφία απεικονίζει άρρενα εν μέσω γυναικών, τα μέλη της παρέας είναι από αριστερά προς τα δεξιά, τα εξής: 1. Ελένη Κλεοβ. Δουζένη, 2. Βεατρίκη Ιωάννου (Κωνσταντίνου), 3. Κλεόβουλος (Βούλης) Δουζένης και 4. Φαλιά Γεωργ. Αβραντίνη.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη στην κεντρική είσοδο του ξενοδοχείου «Χρυσή Ακτή», σημερινό «Astros Beach».
  2. Είναι χρονολογημένη το 1962.
  3. Το ξενοδοχείο, άρτι κατασκευασμένο, είχε δοθεί στην «κυκλοφορία».
  4. Στο φόντο, πίσω από τους εικονιζόμενους, βλέπουμε συγκεντρωμένες λάμπες που λειτουργούσαν με φωτιστικό πετρέλαιο, εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, η ΔΕΗ ήρθε στο τέλος της χρονιάς.
  5. Η Βεατρίκη εκτός από ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, έπαιζε και το «ρόλο» της ρεσεπτιονίστ.