1958, ο πανδαμάτωρ Τάνος

Η φωτογραφία απεικονίζει αυτοκίνητο μετά των επιβατών του στη μέση της «θάλασσας», και οι οποίοι είναι από αριστερά προς τα δεξιά, οι εξής: 1. Γιώργος Δήμας, 3. Νίκος Αγγελόπουλος και 4. Γιώργος Χάρβαλος.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη στο σημείο που είναι το σημερινό γεφύρι, στις εκβολές του χειμάρρου Τάνου.
  2. Πρόκειται για «κατεβασιά» του χειμάρρου Τάνου, η φωτογραφία αποτελεί μέρος σειράς (φωτογραφιών) που πραγματεύονται το ίδιο θέμα.
  3. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε η μεγάλη γέφυρα, στο δρόμο ΆστρουςΚάτω Βέρβαινα,  και σε περίπτωση πλημμύρας αποκόπτονταν όλη η περιοχή κατά μήκος της κοίτης του Τάνου, έτσι μετά την υποχώρηση του νερού η μόνη βατή δίοδος ήταν το σημείο που είναι η σημερινή γέφυρα στις εκβολές του Τάνου.
  4. Το αυτοκίνητο ήταν το φορτο-ταξί ιδιοκτησίας Γεώργου Χάρβαλου.
  5. Οι προαναφερόμενοι είχαν πάει επί τόπου προς ικανοποίηση! της «περιεργείας» τους για τα τεκταινόμενα (πλημμύρα).