1953, οδός Καλλίτση

Η φωτογραφία απεικονίζει κυρίες κατά τη διάρκεια περιπάτου, και οι οποίες ήταν από αριστερά προς τα δεξιά, οι εξής: 1. Κική Κασίμου, 2. Σταθούλα Μιχ. Μαρούδη, 3. Ευγενία Μπρεθέ, 4. Μαρίνα Κοράλλη (Λουρδή) και 5. ;

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη επί της οδού Καλλίτση.

2.      Είναι χρονολογημένη στις 25 Μαρτίου 1953.

3.      Οι εν λόγω κυρίες έκαναν μικρό περίπατο σε αναμονή της απογευματινής γιορτής, για την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας, που θα γίνονταν στο Δημοτικό Σχολείο Παραλίου Άστρους.

4.      Σήμερα, στη θέση του κτιρίου που βλέπουμε, αριστερά, στη φωτογραφία, υπάρχει νεόδμητο, εκεί που είναι το καφέ «Βυθός».

5.      Τότε, η σημερινή οδός Καλλίτση ήταν χωματόδρομος.