1934, παιδία

Η φωτογραφία απεικονίζει τα τέκνα της οικογένειας Σωκράτη και Σταματίνας Μπρεθέ μετά της γκουβερνάντας τους και τα οποία είναι από αριστερά προς τα δεξιά, τα εξής: 1. Σωτήρος, 2. Θόδωρος, 3. Ευγενία και 4. Ουρανία (μωρό) και 5. Σωτηρία Δελημανώλη (γκουβερνάντα).

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο, που είναι σταυροδρόμι του ενδιάμεσου δρόμου του Νησιού.
  2. Είναι χρονολογημένη κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, των εικονιζόμενων.
  3. Εκείνη την περίοδο η εν λόγω οικογένεια διέμενε στην καζάρμα, ιδιοκτησίας συγγενών της, η οποία ήταν και είναι παραδίπλα από το σημείο της φωτογράφισης.
  4. Ο ενδιάμεσος δρόμος, εκείνη την εποχή, ήταν ένα κακοτράχαλο! μονοπάτι.
  5. Πάνω πάνω, στην δεξιά  άκρη της φωτογραφίας διακρίνεται ο Ναός του Αγίου Βασιλείου.