1935, τηλεγραφητής

Η Νο 1 φωτογραφία απεικονίζει το Ζάχο Μαρούδη –https://www.facebook.com/astros.paralio/photos/a.1112710782087678/2264447496913995/?type=3&theater– να χρησιμοποιεί μορσικό τηλέγραφο.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη στην οικία του Γιάννη Νέστορα, εδώ https://www.facebook.com/astros.paralio/photos/a.1112710782087678/1168715543153868/?type=3&theater, στην οποία εκείνη την εποχή έδρευαν τα «ΤΤΤ» (Ταχυδρομεία, Τηλέγραφοι, Τηλέφωνα).Το 1949 η υπηρεσία αυτή χωρίστηκε στα δύο, σε ΟΤΕ και Ελληνικά Ταχυδρομεία, τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι σήμερα.
  2. Είναι χρονολογημένη το 1935.
  3. Ο Ζάχος Μαρούδης ήταν ο προϊστάμενος των «ΤΤΤ» του Παραλίου Άστρους, βλέπε εδώ http://astrosparalio.gr/?p=singlearticle&id=27615
  4. Ο εικονιζόμενος ήταν 32 ετών, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στα μαθητολόγια του Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους κατά το Σχολικό έτος 1910-11 και γράφεται στη Δευτέρα τάξη (βλέπε Νο 2 φωτ), προφανώς είχε έρθει με μεταγραφή από άλλο Σχολείο.

Νο 2. Μαθητολόγιο της Σχολικής χρονιάς 1910-1911 του Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους