1937, «η κάθοδος των Δωριέων»

Η φωτογραφία απεικονίζει την Νεολαία Μεταξά του Παραλίου Άστρους, αλλά και μεγαλύτερους ως προς την ηλικία, να κατηφορίζουν προς την κεντρική πλατεία.

Η φωτογραφία μας δίνει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη στη γωνία που ήταν και είναι οι σημερινές ιδιοκτησίες Νικήτα και Συρεγγέλα.

2.      Η συμμετοχή στην παραπάνω οργάνωση δεν σήμαινε και ταύτιση με τα ιδεώδη του Μεταξικού καθεστώτος, ήταν έμμεσα υποχρεωτική και μόδα της εποχής.

3.      Το Νησί τότε ήταν βραχώδες και δύσβατο, τα υλικά για την κατασκευή κατοικιών μεταφέρονταν με ζώα και με μεγάλη δυσκολία.

4.      Μας δίνεται θαυμάσια ευκαιρία να προσέξουμε τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, όπου τα σπίτια ήταν ελάχιστα, το τοπίο σήμερα είναι ριζικά αλλοιωμένο από την ύπαρξη πολλών κατοικιών.

5.      Η ιδιοκτησία Νικήτα σήμερα παραμένει όπως ήταν και τότε.

6.      Τα σκαλιά ήταν από πέτρες και χώμα.

7.      Σήμερα, τα τότε σκαλιά που βλέπουμε στη φωτογραφία έχουν μετατραπεί σε αμαξιτό δρόμο .

8.      Οι  άνδρες της χωροφυλακής ίστανται!!! στο τέλος της πομπής, προς αποφυγήν της διασάλευσης? της τάξεως.

9.  Ο παπάς ήταν (μάλλον) ο προτελευταίος πάνω δεξιά στη φωτογραφία.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.