1945, Πιστοποιητικόν Κοινότητος

Το έγγραφο που παρουσιάζεται είναι ένα πιστοποιητικό, της Κοινότητας Παραλίου Άστρους, «δια πάσαν νόμιμον χρήσιν».

Το έγγραφο μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Το υπογράφει ο Βασίλειος Δουζένης, ο οποίος ήταν εκείνη την περίοδο Πρόεδρος της Κοινότητας Παραλίου Άστρους.
  2. Είναι χρονολογημένο στις 30 Ιουλίου 1945.
  3. Εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του Κωνσταντίνου Χουτόπουλου, και το οποίο ουσιαστικά πιστοποιεί την «αιχμαλωσία» του σε ναζιστικό στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση του εγγράφου.