1945, αποφθειρίαση

Το έγγραφο που παρουσιάζεται είναι πιστοποιητικό αποφθειρίασης!! (απαλλαγή από τις ψείρες!!!) του Κωνσταντίνου Χουτόπουλου.

Το έγγραφο μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Έχει εκδοθεί στη Φλώρινα.
  2. Είναι χρονολογημένο στις 31 Μαΐου 1945.
  3. Ο προαναφερόμενος επέστρεφε από Αυστριακό στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας, ύστερα από την κατάρρευση της χιτλερικής Γερμανίας.
  4. Οι ψείρες τότε ήταν στην «ημερήσια διάταξη», και ειδικότερα στα άθλια στρατόπεδα συγκεντρώσεων. Η «αποψίλωση» από τις ψείρες ήταν σε άμεση προτεραιότητα κατά την είσοδο στο Ελληνικό έδαφος, από τις Υγειονομικές Αρχές.