1969, το «γήπεδο»

Η φωτογραφία απεικονίζει το γήπεδο και την ευρύτερη περιοχή του Ατσίγγανου στο Παράλιο Άστρος.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη από το Κάστρο.

2.      Είναι χρονολογημένη κατ’ εκτίμηση της οικιστικής διαμόρφωσης.

3.      Η σημερινή οδική αρτηρία Παραλίου ΆστρουςΆργους είχε διανοιχθεί και ήταν χωματόδρομος.

4.      Έχει αρχίσει, με γρήγορους ρυθμούς, η οικιστική διαμόρφωση!