1953, η μάντρα

Η φωτογραφία απεικονίζει γυναίκες, διαφόρων ηλικιών, εν μέσω αγρού και οι οποίες είναι από δεξιά προς τα αριστερά, οι εξής: 1. Σταθούλα Ζαχ. Μαρούδη, 2. Δήμητρα Αβραντίνη, 3. Σταθούλα Μιχ. Μαρούδη, 4. Γεωργία Ρεκούμη -πάνω-, κατά κόσμον Γιωργού, 5. Χριστίνα Κουρτέση, 6. Βασιλική Σκαρμούτσου και 7. Βάσω Μακρή.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο, πίσω από το Δημοτικό σχολείο.

2.      Είναι χρονολογημένη την 1η Μάιου 1953, ημέρα Παρασκευή.

3.      Οι προαναφερόμενες είχαν πάει στο σχολείο όπου είχε γίνει μία Πρωτομαγιάτικη εκδήλωση.

4.      Εδώ θα δείτε, σε σύγχρονη αναγωγή, τη θέση των γυναικών.

5.      Στο άκρο, επάνω αριστερά, διακρίνεται το Παλιό σχολείο.

6.      Οι (πρώην) εγκαταστάσεις υγιεινής του Νέου Δημοτικού σχολείου, εκείνη την περίοδο, ήταν μέσα στη μάντρα του Παλιού Δημοτικού σχολείου (βλέπε την πόρτα).