28η Οκτωβρίου 1947, παρέλαση του Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους

28η Οκτωβρίου 1947. Παρέλαση του Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους. Πρώτη σειρά, από αριστερά: Όθων («Νάκης») Τσιούλος, Σπύρος Δρίκος (σημαιοφόρος) και η διδασκάλισσα Στέλλα Κατσιμάνη. Πίσω από τον Όθωνα Τσιούλο ο Ευάγγελος Γεωργ. Αβραντίνης.

Αριστερά, το υπόστεγο με την κολώνα ανήκε στο καφενείο τοθ Αντωνίου Εγγλέζου (Κουτσαντώνης), σημερινό καφέ «Mango» . Ανάμεσα σε αυτό και το σημερινό καφέ «Γαλαξίας» υπήρχε μια ευρύχωρη κάθετη οδός, που συνέδεε την πλατεία με την οδό Ζαφειρόπουλου. Η κάθετη αυτή οδός δεν υπάρχει σήμερα…

Του Κυριάκου Κατσιμάνη