1785, προικοσύμφωνον

Νο 1. Προικοσύμφωνο του 1785

Στην εφημερίδα «Κυνουρία», το 1927, δημοσιεύεται προικοσύμφωνο, το οποίο έχει συνταχθεί στις 10 Ιανουαρίου 1785 και το οποίο έχει ως εξής:

«Εν Άστρει τη 10 Ιανουαρίου 1785

Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος και της Κοκώνας Κατές. Προικοσύμφωνον της πρώτης μας κόρης θυγατρός του Κωνσταντάκη της Σμαράγδας και της μακαρίτισσας γυναικός μου Φανιώς….

Παρατηρήσεις:

  1. Η νύφη Κατέ -Κατερίνα- Κωνσταντάκη και ο γαμπρός Νεομεγιανάκης Μανωλάκης ήταν κρητικής καταγωγής και πιθανόν οι οικογένειες τους είχαν καταφύγει στο τόπο μας μετά το 1770 κυνηγημένοι από τους Τούρκους, μετά το τέλος της Κρητικής επανάστασης του Δασκαλογιάννη.   
  2. Η προίκα υπήρξε παμπάλαιο «έθιμο» και δίνονταν από τον πατέρα όταν πάντρευε τη κόρη του, υπήρξε «θηλιά στο λαιμό» ειδικά των φτωχών οικογενειών.  Μετά από γενική κατακραυγή καταργήθηκε το 1983.

Νο 2. Μεταφορά προικιών (Πηγή: Wikipedia)