Οι «Πόρτες» της λίμνης του Μουστού

Σε απόσταση 1 χιλιομέτρου  Νότια του Παραλίου Άστρους συναντάμε τις “Πόρτες”, πρόκειται για την παλιά εκβολή της Λίμνης Μουστού (σήμερα είναι ανενεργή), από τον Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα  παίρνουμε τις εξής πληροφορίες :-Ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος υγρότοπος της περιοχής είναι αυτός του Μουστού. Βρίσκεται στο κέντρο του όρμου του Άστρους, πίσω από μία αμμώδη παραλία. Περιλαμβάνει δύο λίμνες, τη λίμνη του Μουστού και μία μικρότερη τη λίμνη του Χερρονησίου. Η λίμνη Μουστού είναι μικρή και ρηχή και επικοινωνεί με τη θάλασσα με δύο τεχνητά κανάλια – τάφρους. Η λίμνη Χερρονησίου σχηματίζεται από τα νερά της πηγής που αναβλύζουν από τις παρυφές του ομώνυμου λόφου και επικοινωνεί άμεσα με τη θάλασσα-.

Οι παραπάνω αναφερόμενες «Πόρτες» ανήκουν στη λίμνη του Μουστού (υπάρχει και άλλη «Πόρτα» Νότια από την πιο πάνω), και αποτελούν έργο της περιόδου Όθωνα γύρω στη δεκαετία του 1830, η περιοχή σύμφωνα με χάρτη της Γαλλικής κατασκευαστικής εταιρείας ήταν  και είναι ελώδης και αποτελούσε μάστιγα για την ευρύτερη περιοχή από την ασθένεια  της  ελονοσίας ,  η διαμονή του Όθωνα στο Ναύπλιο 1833-1834 (πρωτεύουσα της Ελλάδας) ήταν τραυματική όπως αναφέρεται από βιογράφους του, λόγω του ότι προσεβλήθη η σύζυγος του Αμαλία από την παραπάνω ασθένεια κατά την επίσκεψη στο προσωπικό του φίλο Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο ή Άκουρο το 1833.

Έτσι λοιπόν και μετά τη μεταφορά της έδρας του κράτους στην Αθήνα, ο Όθωνας αποφάσισε να αποξηράνει τη Λίμνη του Μουστού όπως φαίνεται  από τα έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών της περιόδου 1834-1839 (Γενικά Αρχεία του Κράτους), η λογική της μελέτης ήταν να φτιάξουν ελεγχόμενη εκβολή με ρυθμιζόμενη λεκάνη (Lock) απορροής στα πρότυπα της τεχνικής που εφαρμόζονταν στη Γερμανία κατά κόρο σε ποτάμια και λίμνες. Εκ των υστέρων αποδείχθηκε  ότι η αντίληψη περί στεγανοποίησης της λίμνης ήταν εσφαλμένη, και εγκαταλείφθηκε η ιδέα του μεγαλεπήβολου έργου της αποξήρανσης, παραμένει όμως η κατασκευή (Πόρτες) ένα θαυμάσιο αρχιτεκτονικό δημιούργημα της Μετεπαναστατικής περιόδου που χαρακτηρίζει τη γύρω περιοχή.

 «Πόρτες», ένα μνημείο Πολιτιστικής κληρονομιάς που θυμίζει τη βυθισμένη γέφυρα του Αδάμ.