1925, οικογένεια Αβραντίνη

                             

Η φωτογραφία απεικονίζει μέλη της οικογένειας Αβραντίνη και τα οποία είναι από αριστερά προς τα δεξιά τα εξής: Α) Κάτω σειρά: 1. Καλλιόπη Αβραντίνη (σύζυγος), 2. Ζωή Γαλανού (κόρη της Ελένης Αβραντίνη) και 3. Ιωάννης Αβραντίνης  (πάτερ φαμίλιας), Β) Πάνω σειρά: 1. Νότης Αβραντίνης (υιός Ιωάννη), 2. Ελένη Αβραντίνη (αδελφή Ιωάννη) και 3. Κωνσταντίνος Αβραντίνης (υιός Ιωάννη).

Η φωτογραφία μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Η φωτογραφία έχει παρθεί στο τεχνικό φόντο «καλλιτεχνικού φωτογραφείου» του Πειραιά, με την ευκαιρία της αναχώρησης των 2 γιών, Νότη και Κωνσταντίνου, στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν  μετανάστες το 1925.

2.       Η Ελένη Αβραντίνη με την κόρη της Ζωή Γαλανού ήταν κάτοικοι Πειραιά και μάλλον θα είχαν φιλοξενήσει τους υπόλοιπους.

3.      Η αγορά κουστουμιού ήταν απαραίτητη γι’ αυτούς που αναχωρούσαν για μια ξένη χώρα, σαν ιεροτελεστία.

4.      Η οικογένεια Αβραντίνη παρουσιάζεται στον εκλογικό κατάλογο  της κοινότητας Παραλίου Άστρους του έτους 1871 και συγκεκριμένα ο πατέρας του παραπάνω αναφερόμενου Ιωάννη , (Αναστάσιος Αβραντίνης-ετών 27-Πλοίαρχος).  

5.      Ο Νότης Αβραντίνης ήταν και ο εμπνευστής του Ναΐσκου του Προφήτη Ηλία, του Παραλίου Άστρους.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.