1898, σύσταση επιτροπής για να εγκρίνει τον σχεδιασμό των Σχολικών κτιρίων

Διάγραμμα του διτάξιου Παλιού Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους (δωρεά του Ανδρέα Συγγρού), από τον νομομηχανικό Δημήτρη Καλλία.

Δεν υπήρχαν οργανωμένα σχολικά κτίρια πριν και μετά την δημιουργία του Ελληνικού Κράτους (1828 Ιωάννης Καποδίστριας), πλην εξαιρέσεων, τα μαθήματα γίνονταν σε εκκλησίες, αποθήκες, παραπήγματα, στάβλους, μάντρες κλπ. Η αναφορά για τα σχολεία!! της περιφέρειας του σημερινού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας κατά το έτος 1830, από τον «Επιθεωρητή των εις την Πελοπόννησον διδακτικών καταστημάτων» Ιωάννη Π. Κοκκώνη είναι αποκαλυπτική. Φτάνουμε αισίως!! στο 1895  για να υπάρξει σχετική νομοθετική πρόνοια (1895, περί της στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως). Στη συνέχεια κατά το έτος 1898, επί κυβερνήσεως Αλέξανδρου Ζαΐμη, ενεργοποιήθηκε το άρθρο 69 του προαναφερόμενου νόμου και συστήθηκε επιτροπή για να σχεδιάσει και να κατασκευάσει σχολικά κτίρια, σε αυτή πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε ο νομομηχανικός Δημήτρης Καλλίας, με αποτέλεσμα να παραμείνει μέχρι τις μέρες μας ο όρος τα ΣΧΟΛΕΙΑ  ΤΟΥ  ΚΑΛΛΙΑ*

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ του Βασιλείου της Ελλάδος, αριθμός 20 (τεύχος πρώτον) της 6ης Φεβρουαρίου 1898, η οποία περιέχει τον προαναφερόμενο νόμο, έχει ως εξής:

«Περί καταστάσεως επιτροπείας προς εξέτασιν και έγκρισιν σχεδίων διδακτηρίων.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Έχοντες υπ’ όψει το 69 άρθρον του ΒΤΜΘ΄ νόμου, καθιστώμεν επιτροπείαν προς εξέτασιν και έγκρισιν σχεδίων διδακτηρίων, αποτελουμένην εκ των κυρίων Γ. Βάφα, Δ. Καλλίου, Σπ. Μωραΐτου, Παν. Π. Οικονόμου, Α. Τριανταφυλλίδου, Ι. Κυριακού, και Ιωαν. Μαμάη.

Εν Αθήναις τη 5 Φεβρουαρίου 1898

Ο Υπουργός

Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ»

Πατήστε εδώ για να δείτε την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

*Οδηγίες χρήσης: 1. Αποθήκευση ως. 2. Έγγραφα και 3. Επεξεργασία Microsoft Office PowerPoint.