1941, ριψάσπιδες

Η φωτογραφία απεικονίζει στρατιώτες επί οχημάτων, οι οποίοι είναι στριμωγμένοι σαν σαρδέλες.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο της πόλης του Ναυπλίου.

2.      Είναι χρονολογημένη στις 24 Απριλίου 1941, ημέρα Πέμπτη.

3.      Αποτελεί συνέχεια της δημοσιευμένης φωτογραφίας υπό τον τίτλο 1941, τα στούκας στο Ναύπλιο.

4.      Επρόκειτο για συγκέντρωση τμήματος του Βρετανικού Εκστρατευτικού Σώματος (ΒΕΣ) υπό τον Αντιστράτηγο Ουίλσον το οποίο, συνολικά,  διέθετε το 1ο Αυστραλιανό Σώμα Στρατού (6η Αυστραλιανή και 2η Νεοζηλανδική Μεραρχίες), την 1η Βρετανική Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία και την Βρετανική Βασιλική Αεροπορία  με πέντε σμήνη βομβαρδισμού και τρία σμήνη μονοκινητήριων καταδιωκτικών, σύνολο 99 αεροσκάφη, όμως μόνο τα 80 ήταν αξιόμαχα.

5.      Σκοπός της συγκέντρωσης ήταν η αναχώρηση των στρατιωτών, λόγω της κατάρρευσης του Ελληνικού μετώπου (1941), με πλοία από το λιμάνι του Ναυπλίου.

6.      Οι «ξένοι» ριψάσπιδες άφησαν τους Έλληνες, μόνους τους, «να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά», άλλωστε δεν ήταν, είναι ή θα είναι η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που μας την φέρνουν οι «φίλοι» μας.

7.      Αλλά ας αφήσουμε τον κυβερνήτη εμπορικού σκάφους, από το Παράλιο Άστρος, ο οποίος είχε άμεση εμπλοκή, να μας τα διηγηθεί από «πρώτο χέρι», από το Ημερολόγιο του πλοίου του:

«(24-4-41, ώρα 17 μμ) Κατόπιν τηλεφωνικής διαταγής Ν.Β.Π αργολιδοκορινθίας Ναυπλίου διετάχθη και πάλιν η αναχώρηση δια Ναύπλιο και ώραν 19ην.

Άστρος 24/4/41

Ο υπευθ. Λιμένος

(24-4-41,  7ΜΜ) Διετάχθημεν παρά τας Τελωνειακάς Αρχάς Άστρους να αναχωρήσωμεν διά Ναύπλιον, εδέχθημεν να αναχωρήσωμεν. Αμέσως ζητήσαμεν 1 βαρέλιον πετρελαίου και εν δοχείον ελαίου στερούμενοι παντελώς τοιούτων ειδών ως και Άρτον. Δεν λάβαμεν τίποτα παρά των Αρμοδίων Αρχών αναχωρήσαμεν αμέσως.

Εν Άστρει τη 24/4/41

Ο Κυβερνήτης

(24-4-41,  5ΜΜ) Αγοράσαμεν διά ιδίων μας εξόδων πετρέλαιον και έλαιον πληρώσαμεν την αξίαν των διά δραχμών 8.500 οκτώ πεντακόσιες.

(24-4-41,  8ΜΜ) Αναχωρήσαμεν και εφθάσαμεν εις Ναύπλιον περί ώραν 10 Νυχτερινήν πλευρίσαμεν και εφορτώσαμε Άγγλους στρατιώτες τους μετεφέραμεν εις πολεμικόν πλοίον τύπου Καταδρομικόν κατά την αποβίβασην…»  

8.      Δείτε εδώ το πρωτότυπο απόσπασμα του Ημερολογίου.

9.      Επιβιβάσθηκαν, αρόδο, στα πλοία, εκείνη τη βραδιά, 6.685 στρατιώτες, από το λιμάνι του Ναυπλίου.

10.  Το φορτηγό που βλέπουμε ανήκε στη RAF, τα τζάμια του ήταν «σουρωτήρι» από τα γερμανικά στούκας.

11.  Αριστερά, ψηλά, φαίνεται το Παλαμήδι. 

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.