18 Ιουλίου 1953, κατασκευή σπιτιού στο Νησί του Παραλίου Άστρους

Η φωτογραφία απεικονίζει τη μεταφορά των υλικών για την επισκευή-κατασκευή του σπιτιού της οικογένειας Σακελλαράκη στο Νησί του Παραλίου Άστρους.

Τα υποζύγια (μουλάρια και γαϊδούρια) μαρτυράνε τη δυσκολία μεταφοράς των υλικών, λόγω έλλειψης οδικού δικτύου. Όλα τα σπίτια στο Νησί μέχρι τη δεκαετία του 70 είχαν γίνει με ηρωικές προσπάθειες και προσωπική εργασία των συμπατριωτών μας, που με σημερινές τιμές υπολογιζόμενα θα στοίχιζαν αστρονομικά ποσά.

Επίσης η έλλειψη νερού μέχρι τη δεκαετία του 50 καθιστούσε Γολγοθά ακόμα και τη διαβίωση στο Νησί, η μεταφορά νερού για τις οικογενειακές ανάγκες γίνονταν από τη βρύση της πλατείας, στον ευκάλυπτο απέναντι από το σημερινό καφέ “Αρμονία”.