Ιστορικές αναφορές του <<Άστρους της θαλάσσης>>

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ (45-120 μ.χ.)  <<ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ>> : Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι./ Μετάφραση υπό Α.Ρ.Ραγκαβή, Τ.Δ΄: Αριστείδης-Μάρκος Κάτων, Φιλοποίμην-Φλαμινίνος, Πύρρος-Μάριος.(σελίδα 253). <<….ότι δηλαδή, ότε κατά πρώτον ο Δαναός απέβη εις την χώρα αυτών κατά τα Πυράμια (Παράλιο Άστρος) της Θυρεάτιδας (1)….>> (1): Ο Δαναός ήλθεν εξ’ Αιγύπτου και εκυρίευσεν, ώκισε και εξεπολίτισε το Άργος. Η Θυρεάτις είναι χώρα […]

Συνέχεια
Παλαιότερα άρθρα