Περιβάλλον και άνθρωποι

              


Χωρίς  (1) λόγια.


(1)   Οδηγίες χρήσης: 1. Αποθήκευση ως. 2. Έγγραφα και 3. Επεξεργασία Microsoft Office PowerPoint.