Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους – Archaeological Museum of Astros

Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους

 

Σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από το Παράλιο Άστρος παίρνοντας το δρόμο με κατεύθυνση το Άστρος θα συναντήσουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και στεγάζεται στο διατηρητέο κτίριο της Σχολής  Καρυτσιώτη.

Μέσα στο Μουσείο υπάρχουν πολλά σηµαντικά εκθέµατα, που προέρχονται κυρίως από την έπαυλη του Ηρώδη Αττικού (2ος µ.χ. αιώνας ), η οποία βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιόμετρα δυτικά από το Παράλιο Άστρος και είναι δίπλα σχεδόν στο µοναστήρι της Λουκούς (Μεταµόρφωση της Σωτήρος, έτος ίδρυσης 1117 μΧ.).

Επίσης εκθέµατα υπάρχουν και στην αυλή του Μουσείου (περίτεχνα ανάκλιντρα, κιονόκρανα κ.λπ.), καθώς και πολλά άλλα, ιδιαίτερα σηµαντικά, που δυστυχώς βρίσκονται στοιβαγµένα στα υπόγεια του Μουσείου, λόγω έλλειψης εκθεσιακών χώρων.

Πατήστε: 1. Εδώ για τα αρχαιολογικά ευρήματα που είναι στο κήπο του Μουσείου. 2. Και εδώ για τα αρχαιολογικά ευρήματα που είναι εντός-εκτός του Μουσείου.

Archaeological Museum of Astros

 

Just 4 km from the Paralio Astros , taking the road towards the Astros will find the Archeological Museum, located downtown, housed in  the School of Karitsiotis.
Inside the museum, there are many important artifacts, mostly from the
Villa of Herodes Atticus  (2nd century AD), which is located 8 km west of the ParalioAstros and is almost adjacent to the monastery of Loucou (Metamorfosi tou Sotiros, founded 1117 AD).
Also there are exhibits in the museum courtyard (ornate couches, capitals, etc.) and many other, very large, which unfortunately are stacked in the basement of the museum, due to lack of exhibition spaces.

Click: 1. Here the archaeological finds are in the museum garden, 2. And here  the archaeological finds that are inside-outside the museum.