Εννέα Παράκτιες Περιοχές Εκπέμπουν SOS……..


        


Εννέα παράκτιες περιοχές εκπέμπουν SOS, Κινδυνεύουν κόλποι και Προστατευόμενα Είδη.


Ιδιαίτερα ευαίσθητες στον ευτροφισμό που δημιουργείται εξαιτίας της ρύπανσης είναι εννέα παράκτιες περιοχές της Ελλάδας, σύμφωνα με την πρώτη έκθεση για το περιβάλλον που εκπόνησε το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.


Ο Κόλπος της Ελευσίνας, ο Εσω Σαρωνικός Κόλπος, ο Κόλπος της Θεσσαλονίκης, ο Αμβρακικός και η Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου κινδυνεύουν από το φαινόμενο του ευτροφισμού (η υπερσυγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων αυξάνει άλγες και βακτήρια που «κλέβουν» το οξυγόνο από τα ψάρια), ενώ ο Παγασητικός Κόλπος, ο Αργολικός, ο Πατραϊκός και ο Κόλπος του Ηρακλείου επηρεάζονται σημαντικά από το ίδιο φαινόμενο, αλλά και επίγειες δραστηριότητες. Η ευφορία που προκαλεί κάθε χρόνο η αναγγελία των Γαλάζιων Σημαιών για τις ελληνικές τουριστικές ακτές θέτει συχνά στο περιθώριο την κατάσταση που αποκαλύπτει το Εθνικό Πρόγραμμα Συστηματικής Παρακολούθησης Θαλάσσιας Ρύπανσης με μετρήσεις σε 139 σημεία των ελληνικών θαλασσών, στο πλαίσιο του Μεσογειακού προγράμματος MEDPOL.


Τα τελευταία αποτελέσματα του προγράμματος δείχνουν ότι «τα εντοπισμένα περιβαλλοντικά προβλήματα στα παράκτια οικοσυστήματα οφείλονται κυρίως στο ότι δέχονται ανεπαρκώς επεξεργασμένα αστικά και βιομηχανικά υγρά απόβλητα και απορροές από γεωργικές περιοχές. Κύρια πηγή αζώτου στα παράκτια οικοσυστήματα είναι οι γεωργικές απορροές που συνεισφέρουν από το 45% (στα νησιά του Αιγαίου) μέχρι 70% (στην ανατολική Πελοπόννησο) του συνολικού φορτίου.


Μελέτες των τελευταίων χρόνων συγκλίνουν ότι ο ευτροφισμός, τα βαρέα μέταλλα και η τουριστική ανάπτυξη είναι οι κυριότερες απειλές για τα παράκτια οικοσυστήματα.


Στα καθ’ ημάς,με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε τα εργαστηριακά αποτελέσματα και τις αναλύσεις από τη θαλάσια ρύπανση της 1ης Μαίου, πού εμφανίσθηκε στις ακτές μας από τη περιοχή του Ατσίγγανου έως τη La Luna.


Επειδή πιστεύουμε πώς είναι Καλύτερα το Προλαμβάνειν παρά το Θεραπεύειν,  


Προτείνουμε: Περιφέρεια Πελοποννήσου – Δήμοι Αργολικού κόλπου & Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης αναλαμβάνουν δράσεις αξιολόγισης του βαθμού ρύπανσης και κατάρτισης προγραμμάτων επέμβασης.


ΜΦΧ,


Νίκος Δασκολιάς