Πύρρειος νίκη;

                         Εισαγωγικό σημείωμα: Επειδή η έκφραση «Πύρρειος νίκη» ταιριάζει γάντι στις μέρες μας και θα την ακούμε όλο και πιο συχνότερα καλό θα είναι να ξέρουμε τη σημασία της!!! Πύρρειος ή καδμεία νίκη ονομάζεται μεταφορικά το αποτέλεσμα μιας μάχης κατά την οποία αναδεικνύεται μεν νικητής, αυτός όμως έχει υποστεί τόσο βαριές απώλειες, ώστε μελλοντικά θα […]

Συνέχεια
Παλαιότερα άρθρα