Ηλεκτρονικό Εμπόριο

              


Ως ηλεκτρονικό εμπόριο ορίζεται το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, αποτελεί δηλαδή μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου – internet χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των συμβαλλομένων μερών (δηλαδή του πωλητή και του αγοραστή).


Τα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο ζητήματα ρυθμίζονται από το Π.Δ. 131/2003 με το οποίο επήλθε προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 31/2000/ΕΚ.


Χρήσιμες πληροφορίες θα βρεις στο: Πως μπορεί ο καταναλωτής να αποφύγει τις παγίδες σε αγορές μέσω διαδικτύου.


Βλέπε επίσης


·         Σερφάρω με ασφάλεια


·         Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


·         Electronic Commerce


Τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση


EUROPA – Consumer Affairs – E-commerce


Πηγή: efpolis.gr