(Θ. Διαδρομή: Παράλιο Άστρος – Τυρός – Λεωνίδιο – Μονή Έλωνας – Παράλιο Άστρος) – (I. Trip: Paralio Astros – Tyros – Leonidio – Monastery Elona – Paralio Astros)


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη


Θ. Διαδρομή: Παράλιο Άστρος – Τυρός – Λεωνίδιο – Μονή Έλωνας – Παράλιο Άστρος


Μία εκδρομή προσκύνημα στο διπλανό Δήμο Νότιας  Κυνουρίας, με αντικειμενικό σκοπό την επίσκεψη στο Μοναστήρι της Έλωνας, που εορτάζει στις 15 Αυγούστου.


1.      Αφετηρία το Παράλιο Άστρος.


2.      Πρώτος σταθμός ο Τυρός, απόσταση 34 χιλιόμετρα.


3.      Δεύτερος σταθμός το  Λεωνίδιο, απόσταση 20 χιλιόμετρα.


4.      Τρίτος σταθμός η  Μονή Έλωνας, απόσταση 16 χιλιόμετρα.


5.      Επιστροφή στο Παράλιο Άστρος, απόσταση 67 χιλιόμετρα.


Συνολική απόσταση = 137 χιλιόμετρα.


I. Trip: Paralio Astros – Tyros – Leonidio – Monastery Elona – Paralio Astros
A pilgrimage tour to the adjacent municipality of South Kynouria, with the objective of the visit to the Monastery of Elona, celebrated on August 15.


1.      Starting the Paralio Astros.


2.       First stop Tyros, distance 34 km.


3.       Second stop Leonidio, distance 20 km.


4.       Third stop  Monastery Elona, distance 16 km.


5.       Back to the Paralio Astros, distance 67 km.


Total distance = 137 km.