Ουρές στο Invest in Greece για ενεργειακά fast track!!!!!


Δύο στις τρεις αιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα σήμερα για fast track στην υπηρεσία invest in Greece, αφορούν στον τομέα της ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έργα που αφορούν ως επί το πλείστον τον τομέα των φωτοβολταϊκών όπως φάνηκε και από τις πρόσφατες ανακοινώσεις για τα έργα που εντάχθηκαν στο νόμο του fast track.


Θυμίζουμε ότι από τα πρώτα πέντε έργα που υπέβαλαν επίσημα τις απαραίτητες αιτήσεις, τα τρία ήταν φωτοβολταϊκά. Τα έργα αυτά πήραν αμέσως την έγκριση της κυβερνητικής επιτροπής και αυτή τη στιγμή «τρέχουν» τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα που προβλέπει ο νόμος για την έκδοση των απαραίτητων αδειών που θα επιτρέψουν την υλοποίησή τους.


Εκτός όμως από τα τρία έργα που εγκρίθηκαν, ακόμη 30 έως  40 έργα σε σύνολο 60, που βρίσκονται στο pipeline του invest in Greece , προέρχονται από τον κλάδο της ενέργειας. Μάλιστα το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αγορά της ενέργειας συνολικά και όχι μόνο για τις ΑΠΕ, ξεπερνά οποιοδήποτε άλλο κλάδο ακόμη και τον τουρισμό. Αυτή τη στιγμή έχουν παρουσιαστεί και αναμένεται σύντομα να αξιολογηθούν από την υπηρεσία invest in Greece  – εφόσον υποβληθούν και οι επίσημες αιτήσεις project επενδύσεων που αφορούν σε φωτοβολταϊκά, μεγάλα αιολικά, υδρογονάνθρακες και άλλους τομείς της ενέργειας.


Παρότι μάλιστα έχει πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός παρουσιάσεων από αιολικά project, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη αίτηση για υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, από μεγάλο Α.Π., χερσαίο ή υπεράκτιο.


Για παράδειγμα, έχει γίνει παρουσίαση μεγάλου αιολικού πάρκου στην Εύβοια, που περιλαμβάνει και την υλοποίηση διασύνδεσης. Εκτός όμως από τις παρουσιάσεις που έχουν ήδη γίνει, εκτιμάται ότι η απεμπλοκή της διαδικασίας των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, σύντομα θα «φέρει» στο invest in Greece αρκετά μεγάλα off shore έργα. Μεταξύ των αιολικών που πληρούν τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στο νόμο είναι το έργο του Ρόκα στο Β. Αιγαίο, τα έργα Κοπελούζου και Τέρνα στην Κρήτη, τα υβριδικά της EdF καθώς επίσης και όλες οι αιτήσεις για υπεράκτια αιολικά πάρκα. Παρουσίαση στο invest in Greece έχει γίνει και για το έργο της αποθήκης φυσικού αερίου στη Ν.Καβάλα.


Η διαδικασία


Σύμφωνα με το νόμο του fast track ο επενδυτής καταθέτει το φάκελο της επένδυσης στον οργανισμό  Invest in Greece που περιλαμβάνει την αίτηση, το επιχειρησιακό σχέδιο της επένδυσης με την οικονομοτεχνική μελέτη και τη μελέτη σκοπιμότητας και τέλος τη μελέτη επιπτώσεων (impact assessment). Το Invest in Greece πρέπει μέσα σε 15 μέρες να καλέσει τον επενδυτή σε συνεργασία και εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης τότε αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών.


Για τις επενδύσεις fast track προβλέπεται ότι η πληρότητα του φακέλου δικαιολογητικών ελέγχεται από αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς μέσα σε 15 εργάσιμες μέρες και η εξέταση των φακέλων γίνεται κατά αποκλειστική προτεραιότητα ενώ προβλέπονται κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση στις προθεσμίες!


Σημαντική πρόβλεψη του νόμου είναι ότι όλες οι άδειες που απαιτούνται για τη μελέτη κατασκευή χρηματοδότηση και λειτουργία των επενδύσεων, λογίζεται ότι έχουν εκδοθεί εάν οι υπηρεσίες δεν έχουν προβεί σε έγγραφη νόμιμα αιτιολογημένη άρνηση, μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες, οι οποίες είναι αποκλειστικές!!!!!