Παρατείνεται ο δωρεάν καρδιολογικός έλεγχος στο Ωνάσειο!


Έως τις 14 Οκτωβρίου παρατείνεται ο Δωρεάν Καρδιολογικός Έλεγχος στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, λόγω της μεγάλης απήχησης που σημείωσε το Πρόγραμμα του Ωνασείου για την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς:


 1. Ιατρική επίσκεψη στα Εξωτερικά Ιατρεία και διενέργεια βιοχημικών εξετάσεων με έκπτωση 50%. Το πακέτο των βιοχημικών εξετάσεων περιλαμβάνει (γενική αίματος, σάκχαρο, χοληστερίνη, χοληστερόλη HDL & LDL, τριγλυκερίδια αίματος, προσδιορισμό κρεατινίνης, ουρία αίματος). Επιπρόσθετα γίνεται ηλεκτροκαρδιογράφημα και κλινική εκτίμηση. Το συνολικό κόστος του πακέτου ανέρχεται σε €120 από €242, δηλαδή γίνεται έκπτωση 50%.
Σε περίπτωση που ο πολίτης επιθυμεί να υποβληθεί σε ηλεκτροκαρδιογράφημα και κλινική εξέταση θα πρέπει να
 κλείσει ραντεβού στο τηλέφωνο 210 94 93 933 ώστε προσερχόμενος στα Εξωτερικά Ιατρεία για τις βιοχημικές εξετάσεις να έχει ήδη προγραμματίσει την εξέταση από τον γιατρό για την ίδια ημέρα.


2. Δωρεάν πρόβλεψη κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων (μέτρηση Heart Score). Στην είσοδο του Νοσοκομείου ο ενδιαφερόμενος πολίτης ή επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα για απολύτως δωρεάν λήψη δημογραφικών στοιχείων, μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης καθώς και καταγραφή των καπνιστικών συνηθειών των ενδιαφερομένων στους οποίους θα δίνονται ενημερωτικά φυλλάδια για την υπέρταση, την χοληστερόλη καθώς και οδηγίες διατροφής. Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα προσδιορίζεται ο πιθανός καρδιαγγειακός κίνδυνος σε διάγραμμα με στήλες.


3. Δωρεάν κλινική αξιολόγηση και διενέργεια υπερήχων καρδιάς σε παιδιά μόνο μετά από ραντεβού και για περιορισμένο αριθμό εξετάσεων. (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 94 93 933).


Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης του κοινού και της δυσχέρειας των μετακινήσεων, το ΩΚΚ αποφάσισε την παράταση του Προγράμματος έως την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011.