Διημερίδα στο πλαίσιο της ελληνογερμανικής συνεργασίας για τη διαχείριση των υδάτων και αστικών λυμάτων!


Διημερίδα με θέμα «Ελληνο-Γερμανική Ανταλλαγή Εμπειρίας για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Αστικά Λύματα» διοργανώνει την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011 (13:00 – 18:00) και την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011 (9:00 – 13:30) η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με Γερμανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας.


Την εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΥΠΕΚΑ (οδός Μεσογείων 119 Αθήνα) θα χαιρετήσει ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων, Καθ. Ανδρέας Ανδρεαδάκης και ο Dr. F. Holzwarth από το Γερμανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας. Θα παρουσιαστούν ομιλίες από διακεκριμένους Γερμανούς και Έλληνες επιστήμονες με στόχο να αποτυπωθεί η εμπειρία από την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, να παρουσιαστούν καλές πρακτικές επεξεργασίας αστικών λυμάτων και να προβληθούν παραδείγματα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων από τις δύο χώρες.


Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Κοινή Διακήρυξη που υπογράφηκε στις 6 Μαρτίου 2010 μεταξύ του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου και της Καγκελαρίου Angela Merkel αποτέλεσε την αρχή για την «Ανανέωση και διεύρυνση της Ελληνο-Γερμανικής εταιρικής σχέσης». Ειδικότερα στο πεδίο της περιβαλλοντικής πολιτικής αποφασίστηκε η προώθηση της συνεργασίας των δύο κρατών στον τομέα της ποιότητας και του καθαρισμού των υδάτων καθώς και της αφαλατώσεως θαλάσσιων υδάτων για την εξοικονόμηση πόσιμου και κατάλληλου προς χρήση νερού, σε συνδυασμό μάλιστα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η συνεργασία επεκτείνεται και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα επεξεργασίας λυμάτων!


Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα της ημερίδας στο παρακάτω Link:


www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=TLx2YpAGB0c%3d&tabid=406&language=elG