Μια πρόταση για το σταυροδρόμι


Μία πρόταση πάνω στο δημοσιευμένο άρθρο, Το σταυροδρόμι.


Επειδή η κατασκευή ανισόπεδου κόμβου, που θα αποτελούσε την οριστική λύση του προβλήματος, είναι ανέφικτη, προτείνω ως καλύτερη, πραγματοποιήσιμη λύση τη δημιουργία κυκλικής πλατείας (roundabout) και την υποχρεωτική κυκλική πορεία όλων των αυτοκινήτων όπως φαίνεται στην εικόνα.


Η λύση αυτή, με την κατάλληλη σηματοδότηση, δεν επιτρέπει στους οδηγούς να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη μείωση των ατυχημάτων.


Από τον Βαγγέλη Κούκλη