30 πολίτες ιδρύουν εταιρεία λαϊκής βάσης για τα απορρίμματα τους!


Πριν ένα μήνα μπορεί να μην ήταν 300 αλλά μόνο 30, οι Σπαρτιάτες που αποφάσισαν να διαχειριστούν τα δικά τους απορρίμματα με δική τους εταιρία λαϊκής βάσης σε πείσμα  μεγαλεπίβολων και ύποπτων σχεδίων.


Οι δήμαρχοι που διαχειρίζονταν τα σκουπίδια τους επί χρόνια, συνεχίζουν να συντηρούν παράνομες χωματερές, χωρίς να έχουν άλλη πρόταση… Οι επί χρόνια αργόμισθοι πρόεδροι των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κάποιων νομών ρωτούν ακόμη πώς γίνεται η ανακύκλωση, και γυρίζοντας την πλάτη κανονίζουν πως θα στείλουν τα σκουπίδια στα Βαλκάνια…


Οι Σπαρτιάτες παίρνουν τα πράγματα και τα σκουπίδια στα χέρια τους!


Μακριά από εργολάβους και ξένους επενδυτές, ίδρυσαν την εταιρία λαϊκής βάσης «Λακωνική Βιοενεργειακή Α.Ε.», με σκοπό την διαχείριση των απορριμμάτων με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, την υγεία και το πορτοφόλι των πολιτών. Προτάσσουν την πλέον οικολογική και ήπια διαχείριση των απορριμμάτων, για παραγωγή Βιοαερίου, θερμότητας και λιπάσματος από τα οργανικά μέρη των απορριμμάτων και μια απόλυτα ορθολογική και προσοδοφόρα διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών με διαλογή στη πηγή.


Έξι λόγοι για τους οποίους οι Λάκωνες αλλά και οι Έλληνες να κάνουν το ίδιο:


Σαν παραγωγός των απορριμμάτων μας έχουμε το ΔΙΚΑΙΩΜΑ στο κέρδος που η διαχείρισή μας θα μας αποφέρει.
• Με τη συμμετοχή μας στο εργοστάσιο διαχείρισης, και γνωρίζουμε, και ενεργούμε υπεύθυνα, και ελέγχουμε τον τρόπο λειτουργίας του για τα 25 τουλάχιστον επόμενα χρόνια.
• Είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι και έτσι μπορούμε να συμμετέχουμε στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος που ζούμε.
• Αυτή η επένδυση είναι σίγουρα το μέλλον των παιδιών μας.
• Στηρίζουμε τον τόπο μας, τη Λακωνία με τη πιο καθαρή, ήπια και σύγχρονη μέθοδο διαχείρισης απορριμμάτων.
• Καμία εταιρεία και κανένας εργολάβος δεν έχει το δικαίωμα να μας αποκλείσει σαν πολίτες από τη συμμετοχή στη διαχείριση αλλά και το κέρδος που θα προκύψει.Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να συμμετάσχουμε ενεργά στη προεγγραφή της Λακωνικής Βιοενεργειακής αγοράζοντας μελλοντικά έστω και μία προνομιούχα μετοχή.