Κοινωνικό παντοπωλείο….


Ο Δήμος Παλλήνης, σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη προχώρησε στην ίδρυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου, πιστεύοντας ότι κοινωνική αλληλεγγύη στην τοπική κοινωνία μας θα πρέπει να ενισχύεται αλλά και οι φορείς και οι τοπικές επιχειρήσεις να ενεργοποιούνται σε αυτήν την κατεύθυνση.


Με την με αριθμ.314/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η λειτουργία και ο Κανονισμός του Κοινωνικού Παντοπωλείου.


Δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι οι παρακάτω:


A.Ετήσιο καθαρό εισόδημα έως 6.000 ευρώ για ένα άτομο, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας:


Μέλη Οικογένειας Εισόδημα • 1 άτομο 6.000 ευρώ

 • 2 άτομα 7.500 ευρώ

 • 3 άτομα 9.000 ευρώ

 • 4 άτομα 10.500 ευρώ

 • 5 άτομα και πάνω 13.000 ευρώ

Β. Ηλικιωμένα άτομα χωρίς συγγενείς πρώτου βαθμού, με σύνταξη υπερηλίκων ανασφάλιστων ΟΓΑ


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: 1. Αίτηση του Ν/1599-1986 με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προς την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης

 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

 5. Έκθεση κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικούς Λειτουργούς του Δήμου

 6. Εκκαθαριστικό έτους (η υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης)

 7. Φωτοτυπία βιβλιαρίου πρόνοιας

 8. Φωτογραφία δικαιούχου

Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.


Η Ιστοσελίδα προσαρμοσμένη στα κοινωνικά καλέσματα της εποχής θα συνεχίζει να προβάλει δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που ανακουφίζουν τους σημερινά δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας.