Σημαία του Κάστρου των Ζαφειρόπουλων


Προς: το Τοπικό Συμβούλιο, της Τοπικής Κοινότητας, του Παραλίου Άστρους:


Η σημαία του Κάστρου, χρήζει άμεσης αντικατάστασης, η φωτογραφία του κειμένου το αποδεικνύει.