Φασίζουσες μειοψηφίες??


Έχασαν το μέτρο, θα πουν και την αντίδραση των ανθρώπων Φασισμό? όταν έριξαν την Ε λ λ ά δ α στη λάσπη? Όταν είναι γαντζωμένος κάποιος στην εξουσία χωρίς (έστω) την ανοχή!! του κόσμου, αυτό πως λέγεται? Δημοκρατία??